ERDF project 1 completion announcement (HR)

Internacionalizacija poslovanja Holosys d.o.o. - sudjelovanje na "European Utlity Week 2017."

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)
Naziv projekta: Internacionalizacija poslovanja Holosys d.o.o. - sudjelovanje na "European Utlity Week 2017."
Šifra projekta: KK.03.2.1.07.0035
Ukupna vrijednost projekta: 136.804,15 kuna
Dodjeljena bespovratna sredstva: 110.788,90 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 28.06.2017. – 28.02.2018. godine

 

Ovaj projekt sufinanciran je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020.

 

Cilj projekta je internacionalizacija poslovanja kroz sudjelovanje na sajmu EUW 2017.. Na taj će način doći do jačanja konkurentnosti hrvatskih MSP-ova na inozemnim tržištima te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima što će pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu što će stvoriti preduvjete za rast prihoda od prodaje te otvaranja novih radnih mjesta.

 

Kontakt osoba:
Tomislav Lekić, član Uprave
E: [email protected]

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost društva Holosys d.o.o.

NEWS